Přejít k obsahu

Obecné dějiny (Bc.)

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor Obecné dějiny je zaměřen na výuku světových dějin od pravěku do současnosti. Studenti si osvojí nejen elementární znalosti z dějin lidstva, ale rovněž porozumí základním historickým procesům, které formovaly dějiny a lidskou společnost. Díky teoretické a metodologické průpravě dosáhnou schopnosti porozumět a samostatně interpretovat historické fenomény a přispět k rozšíření historického poznání prostřednictvím samostatného výzkumu a psaní odborného textu. Cílem studia je vybavit absolventy potřebnými znalostmi a dovednostmi, které odpovídají bakalářskému stupni studia a jež jsou nezbytné pro samostatnou odbornou práci v rámci historických věd.

Uplatnění absolventa

Získané znalosti a dovednosti umožňují absolventům široké uplatnění ve škále kulturních institucí (knihovny, muzea, galerie, atp.), v nichž může vykonávat kvalifikované odborné činnosti vyžadující speciální znalosti a dovednosti historického či příbuzného zaměření, jako je např. katalogizace, klasifikace, heuristická činnost, odborná průvodcovská služba, atp. Absolventi budou připraveni pokračovat v navazujícím magisterském studiu historického nebo příbuzného zaměření na Západočeské univerzitě v Plzni nebo jiné vysoké škole v České republice nebo zahraničí.

Podmínky přijetí

Přijímací řízení probíhá formou písemného testu, který obsahuje padesát otázek ze světových a českých dějin, filozofie, dějin umění a všeobecného politického a kulturně historického přehledu.

 

Dokumenty ke stažení a odkazy

 

Státní závěrečná zkouška

 

1. Metodologie a teorie historických a antropologických věd

2. Obecné dějiny

3. a) volitelný předmět - České dějiny v 19. století

3. b) volitelný předmět - České dějiny ve středověku

3. c) volitelný předmět - Moderní české dějiny

3. d) volitelný předmět - České dějiny v raném novověku

Patička