Přejít k obsahu

Obecné dějiny (Bc.)

Charakteristika oboru

Bakalářský studijní obor Obecné dějiny je zaměřen na výuku světových dějin od pravěku do současnosti. Studenti si osvojí nejen elementární znalosti z dějin lidstva, ale rovněž porozumí základním historickým procesům, které formovaly dějiny a lidskou společnost. Díky teoretické a metodologické průpravě dosáhnou schopnosti porozumět a samostatně interpretovat historické fenomény a přispět k rozšíření historického poznání prostřednictvím samostatného výzkumu a psaní odborného textu. Cílem studia je vybavit absolventy potřebnými znalostmi a dovednostmi, které odpovídají bakalářskému stupni studia a jež jsou nezbytné pro samostatnou odbornou práci v rámci historických věd.

Uplatnění absolventa

Získané znalosti a dovednosti umožňují absolventům široké uplatnění ve škále kulturních institucí (knihovny, muzea, galerie, atp.), v nichž může vykonávat kvalifikované odborné činnosti vyžadující speciální znalosti a dovednosti historického či příbuzného zaměření, jako je např. katalogizace, klasifikace, heuristická činnost, odborná průvodcovská služba, atp. Absolventi budou připraveni pokračovat v navazujícím magisterském studiu historického nebo příbuzného zaměření na Západočeské univerzitě v Plzni nebo jiné vysoké škole v České republice nebo zahraničí.

Podmínky přijetí

POZOR!!! Jedná se o dobíhající studijní obor, do kterého se od roku 2021 nepřijímá do studia. Obor byl nahrazen studijním programem Historie. Informace zde uvedené jsou platné jen pro stávající studenty KHV.

 

Dokumenty ke stažení a odkazy

 

Státní závěrečná zkouška

 

1. Metodologie a teorie historických a antropologických věd

2. Obecné dějiny

3. a) volitelný předmět - České dějiny v 19. století

3. b) volitelný předmět - České dějiny ve středověku

3. c) volitelný předmět - Moderní české dějiny

3. d) volitelný předmět - České dějiny v raném novověku

Patička