Přejít k obsahu
Zkratka Název Semestr
KHV/AOHB Angličtina pro Historická studia Letní
KHV/BPS Bakalářský seminář Letní
KHV/BDN Britské dějiny v 20. století Letní
KHV/CSHB Česká společnost na přelomu 19. a 20. st Zimní
KHV/RHBSZ České dějiny v raném novověku Letní
KHV/CDSB České dějiny v 19. a 20. století Letní
KHV/EHBSZ České dějiny ve středověku Letní
KHV/CVHN České země v první světové válce Zimní
KHV/CSHN Českolovensko 1918 až 1947 Zimní
KHV/CHN Československo 1948 - 1989 Zimní
KHV/DVN Dálný východ v 19. a 20. století Letní
KHV/DVHB Dálný východ v 19. století Zimní
KHV/VDHB Dálný východ ve 20. století Letní
KHV/AZHB Dějiny anglofonních zemí Letní
KHV/DCBA Dějiny česko-bavorských vztahů Letní
KHV/1HCZ Dějiny Československa ve 20. století Letní
KHV/1HFE Dějiny Dálného východu Zimní
KHV/DKHN Dějiny dekolonizace Zimní
KHV/1DEK Dějiny evropské kultury a společnosti Zimní
KHV/HMHB1 Dějiny habsburské monarchie 1 Zimní
KHV/HMHB2 Dějiny habsburské monarchie 2 Letní
KHV/DK1EN Dějiny kultury 1 Zimní
KHV/DK2EN Dějiny kultury 2 Letní
KHV/DMHB Dějiny mezinárodních vztahů do roku 1914 Letní
KHV/MVHB Dějiny mezinárodních vztahů 20. století Zimní
KHV/DNOB Dějiny novověku 1648-1815 Letní
KHV/PDHB Dějiny Plzně Letní
KHV/DRNB Dějiny raného novověku (do 1648) Zimní
KHV/DSVB Dějiny střední a východní Evropy Zimní
KHV/DSHB Dějiny Středomoří Letní
KHV/USHB Dějiny USA Letní
KHV/DHBX Dějiny 19. století (obecné) Zimní
KHV/DEHB Dějiny 20. století (obecné) Letní
KHV/DPS Diplomový seminář Letní
KHV/DD Disertační práce Letní
KHV/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní
KHV/DS2D Doktorský seminář 2 Letní
KHV/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní
KHV/DS4D Doktorský seminář 4 Letní
KHV/DSN Druhá světová válka Letní
KHV/EDHB1 Ekonomické dějiny 1 Zimní
KHV/EMV Evropa mezi válkami Letní
KHV/FLHB Francie za vlády Ludvíka XIV. Zimní
KHV/HSHB1 Habsburská monarchie a svět 1 Zimní
KHV/HSHB2 Habsburská monarchie a svět 2 Letní
KHV/HPHB1 Historický proseminář 1 Zimní
KHV/HPHB2 Historický proseminář 2 Letní
KHV/HDEB Hospodářské dějiny Zimní
KHV/JTHN Japonský totalitarismus 1868-1945 Letní
KHV/USHN Kapitoly z dějin USA ve 20. století Letní
KHV/KOHB Koloniální dějiny Zimní
KHV/KSDB Kulturní a sociální dějiny Zimní
KHV/MS1D Metodologický seminář 1 Zimní
KHV/MSHB1 Metodologický seminář 1 Zimní
KHV/MSHB2 Metodologický seminář 2 Letní
KHV/MS2D Metodologický seminář 2 Letní
KHV/IHBSZ Metodologie a teorie hist. a antr. věd Letní
KHV/INSZ Metodologie a teorie moderních dějin Letní
KHV/1MET Metternich a jeho doba Letní
KHV/MHBSZ Moderní české dějiny Letní
KHV/CNSZ Moderní československé dějiny Letní
KHV/DIHB Moderní dějiny Itálie Letní
KHV/DNHB Moderní dějiny Německa Zimní
KHV/GBHB Moderní dějiny Velké Británie Letní
KHV/MNSZ Moderní světové dějiny Letní
KHV/NMN Národnostní menšiny v ČSR Zimní
KHV/NJOHB Němčina pro Historická studia Letní
KHV/ONHN Období nesvobody 1938 až 1968 Zimní
KHV/OHBSZ Obecné dějiny Letní
KHV/OZDSZ Oborová specializace Letní
KHV/PSDSZ Podoborová specializace Letní
KHV/PVHB Pomocné vědy historické Zimní
KHV/HVHN Problémy historické vědy Letní
KHV/EHN Problémy z dějin Evropy ve 20. století Zimní
KHV/PGHN Projekt k výzkumné činnosti Zimní
KHV/PVN První světová válka Zimní
KHV/PČD1 Přehled českých dějin 1 Letní
KHV/PČD2 Přehled českých dějin 2 Zimní
KHV/PMD Přehled moderních dějin Zimní
KHV/POD1 Přehled obecných dějin 1 Letní
KHV/POD2 Přehled obecných dějin 2 Zimní
KHV/NCZB Raný novověk v českých zemích, 1526-1792 Zimní
KHV/R1D Recenze 1 Letní
KHV/R2D Recenze 2 Letní
KHV/SMHNX Seminář k metodologii odborné práce Letní
KHV/PSHB1 Společnost v pravěku a starověku 1 Zimní
KHV/SZZD Státní doktorská zkouška Letní
KHV/SZZHB Státní závěrečná zkouška Letní
KHV/SZZHN Státní závěrečná zkouška Letní
KHV/SVHB Středověk (obecný) Letní
KHV/SCHB Středověk v českých zemích Letní
KHV/SKC Střet kultur a civilizací Letní
KHV/S1DX Studie/odborný článek 1 Letní
KHV/S2DX Studie/odborný článek 2 Letní
KHV/CMTN Totalitarismus a Střední Evropa Zimní
KHV/TN2 Totalitarismus 2 Letní
KHV/UAPB Úvod do archeologie, pravěká společnost Zimní
KHV/DDHB1 Úvod do dějin dějepisectví 1 Zimní
KHV/DDHB2 Úvod do dějin dějepisectví 2 Letní
KHV/UDSB Úvod do dějin starověku Letní
KHV/SHHB Úvod do studia historických věd Zimní
KHV/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní
KHV/VS2D Vedení seminářů 2 Letní
KHV/VS3D Vedení seminářů 3 Zimní
KHV/ADHB Vybrané kapitoly z anglických dějin Letní
KHV/VKMD Vybrané kapitoly z dějin moderní doby Letní
KHV/VKCD Vybrané kapitoly z dějin 20. století Letní
KHV/DDHN1 Vybrané problémy z dějin 19. století 1 Zimní
KHV/DDHN2 Vybrané problémy z dějin 19. století 2 Letní
KHV/PDHN1 Vybrané problémy z dějin 20. století 1 Zimní
KHV/PDHN2 Vybrané problémy z dějin 20. století 2 Letní
KHV/SBHN Vznik, krize a rozpad sovětského bloku Letní

Patička