Přejít k obsahu
Zkratka Název Semestr
KHV/AOHB Angličtina pro Historická studia Letní
KHV/BPS Bakalářský seminář Letní
KHV/BPSX Bakalářský seminář Letní
KHV/BDN Britské dějiny v 20. století Letní
KHV/CSHB Česká společnost na přelomu 19. a 20. st Zimní
KHV/NCZB České dějiny raného novověku (1526-1792) Zimní
KHV/SCHB České dějiny středověku Letní
KHV/RHBSZ České dějiny v raném novověku Letní
KHV/CDSB České dějiny v 19. a 20. století Letní
KHV/CDDB České dějiny v 19. století Letní
KHV/DHBSZ České dějiny v 19. století Letní
KHV/EHBSZ České dějiny ve středověku Letní
KHV/CVHN České země v první světové válce Zimní
KHV/CSHN Českolovensko 1918 až 1947 Zimní
KHV/CHN Československo 1948 - 1989 Zimní
KHV/DVN Dálný východ v 19. a 20. století Letní
KHV/DVHB Dálný východ v 19. století Zimní
KHV/VDHB Dálný východ ve 20. století Letní
KHV/AZHB Dějiny anglofonních zemí Letní
KHV/DCBA Dějiny česko-bavorských vztahů Letní
KHV/1HFE Dějiny Dálného východu Zimní
KHV/IHBSZ Dějiny dějepisectví a teorie hist. vědy Letní
KHV/DKHN Dějiny dekolonizace Zimní
KHV/1DEK Dějiny evropské kultury a společnosti Zimní
KHV/HMHB1 Dějiny habsburské monarchie 1 Zimní
KHV/HMHB2 Dějiny habsburské monarchie 2 Letní
KHV/HMB2X Dějiny habsburské monarchie 2 Letní
KHV/DKVN Dějiny koncentračních táborů Letní
KHV/DMHB Dějiny mezinárodních vztahů do roku 1914 Letní
KHV/MVHB Dějiny mezinárodních vztahů 20. století Zimní
KHV/DNN Dějiny národního hnutí a nacionalismu Letní
KHV/DSVB Dějiny střední a východní Evropy Zimní
KHV/USHB Dějiny USA Letní
KHV/DHBX Dějiny 19. století (obecné) Zimní
KHV/DPS Diplomový seminář Letní
KHV/DD Disertační práce Letní
KHV/DS1D Doktorský seminář 1 Zimní
KHV/DS2D Doktorský seminář 2 Letní
KHV/DS3D Doktorský seminář 3 Zimní
KHV/DS4D Doktorský seminář 4 Letní
KHV/DSN Druhá světová válka Letní
KHV/EMV Evropa mezi válkami Letní
KHV/EXR Exkurze Zimní
KHV/FLHB Francie za vlády Ludvíka XIV. Zimní
KHV/HSHB1 Habsburská monarchie a svět 1 Zimní
KHV/HSHB2 Habsburská monarchie a svět 2 Letní
KHV/HPHB1 Historický proseminář 1 Zimní
KHV/HPHB2 Historický proseminář 2 Letní
KHV/HSBA Historie Svobodného státu Bavorsko Letní
KHV/HDEB Hospodářské dějiny Zimní
KHV/USHN Kapitoly z dějin USA ve 20. století Letní
KHV/KOHB Koloniální dějiny Zimní
KHV/KSDB Kulturní a sociální dějiny Zimní
KHV/MVSN Městská a venkovská společnost v Čechách Zimní
KHV/MSHB1 Metodologický seminář 1 Zimní
KHV/MS1D Metodologický seminář 1 Zimní
KHV/MS2D Metodologický seminář 2 Letní
KHV/MSHB2 Metodologický seminář 2 Letní
KHV/MHBSZ Moderní české dějiny Letní
KHV/CNSZ Moderní československé dějiny Letní
KHV/CDCB Moderní Československé dějiny Letní
KHV/DNHB Moderní dějiny Německa Zimní
KHV/GBHB Moderní dějiny Velké Británie Letní
KHV/MNSZ Moderní světové dějiny Letní
KHV/NMN Národnostní menšiny v ČSR Zimní
KHV/ONHN Období nesvobody 1938 až 1968 Zimní
KHV/OHBSZ Obecné dějiny Letní
KHV/DNOB Obecné dějiny novověku (1648-1815) Letní
KHV/DRNB Obecné dějiny raného novověku (do 1648) Zimní
KHV/SVHB Obecné dějiny středověku Letní
KHV/DHBY Obecné dějiny 19. století Zimní
KHV/DEHB Obecné dějiny 20. století Letní
KHV/OZDSZ Oborová specializace Letní
KHV/PSDSZ Podoborová specializace Letní
KHV/PVHB Pomocné vědy historické Zimní
KHV/DMHBX Problémy dějin mezinár. vztahů do 1914 Letní
KHV/MVHBX Problémy dějin mezinár. vztahů 20. st. Zimní
KHV/HVHN Problémy historické vědy Letní
KHV/PHHN Problémy moderní historiografie Letní
KHV/EHNX Problémy z dějin Evropy ve 20. století Zimní
KHV/PGHN Projekt k výzkumné činnosti Zimní
KHV/PVN První světová válka Zimní
KHV/PČD1X Přehled českých dějin 1 Zimní
KHV/PČD1 Přehled českých dějin 1 Letní
KHV/PČD2 Přehled českých dějin 2 Letní
KHV/DKHB Přehled kulturních dějin Letní
KHV/PMD Přehled moderních dějin Zimní
KHV/PMDX Přehled moderních dějin Letní
KHV/R1D Recenze 1 Letní
KHV/R2D Recenze 2 Letní
KHV/ROHB Ruština pro Historická studia Letní
KHV/SMHNX Seminář k metodologii odborné práce Letní
KHV/JKN Sociální dějiny moderního Japonska Zimní
KHV/SZZD Státní doktorská zkouška Letní
KHV/SZZHN Státní závěrečná zkouška Letní
KHV/SZZHB Státní závěrečná zkouška Letní
KHV/SKC Střet kultur a civilizací Letní
KHV/S1DX Studie/odborný článek 1 Letní
KHV/S2DX Studie/odborný článek 2 Letní
KHV/ST2D Studie/odborný článek 2 Letní
KHV/INSZ Teorie a metodologie historické vědy Letní
KHV/CMTN Totalitarismus a Střední Evropa Zimní
KHV/TMHD Trendy moderní historiografie Letní
KHV/UAPB Úvod do archeologie, pravěká společnost Zimní
KHV/DDHB1 Úvod do dějin dějepisectví 1 Zimní
KHV/DDHB2 Úvod do dějin dějepisectví 2 Letní
KHV/UDSB Úvod do dějin starověku Letní
KHV/UEDB Úvod do environmentálních dějin Letní
KHV/SHHB Úvod do studia historie Zimní
KHV/VMDN Válka a armáda v českých dějinách Letní
KHV/VVPD Vědecký a výzkumný projekt Letní
KHV/VS1D Vedení seminářů 1 Zimní
KHV/VS2D Vedení seminářů 2 Letní
KHV/VS3D Vedení seminářů 3 Zimní
KHV/ADHB Vybrané kapitoly z anglických dějin Letní
KHV/VKDD Vybrané kapitoly z dějin 19. století Letní
KHV/VKCD Vybrané kapitoly z dějin 20. století Letní
KHV/DMN Vybrané problémy z dějin migrace Letní
KHV/DDHN1 Vybrané problémy z dějin 19. století 1 Zimní
KHV/DDHN2 Vybrané problémy z dějin 19. století 2 Letní
KHV/PDHN1 Vybrané problémy z dějin 20. století 1 Zimní
KHV/PDHN2 Vybrané problémy z dějin 20. století 2 Letní
KHV/SBHN Vznik, krize a rozpad sovětského bloku Letní

Patička