Přejít k obsahu
  • 28.04.2021 - Zkouškové období - testování
    Vážené studentky, vážení studenti, blíží se konec LS a brzy začne zkouškové období. Níže vizte některé důležité informace: Zkoušení v maximálním počtu 10 studentů je považováno za účast na vzdělávání a student se musí prokázat negativním testem. Povinnost se nevztahuje na případ zkoušení jednoho studenta a individuální konzultace. Kde se nechat testovat: Primárně je pro Vás určeno testovací centrum v Univerzitní knihovně ZČU v kampusu na Borských polích, jehož kapacita bude od pondělí 26. dubna za tímto účelem navýšena. Před testem je potřeba se zaregistrovat v rezervačním systému a v testovacím centru se prokázat průkazem pojištěnce. Druhou možností je podstoupit test v jakémkoliv veřejném testovacím centru. V obou těchto případech tak budete mít k dispozici vytištěný výsledek testu, jímž se budete moci kdykoliv prokázat. Podrobné informace k testování najdete v Příloze 2 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Koho se testování netýká? Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na ty, kdo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, skončila u nich doba izolace a zároveň od prvního pozitivního POC antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Test také nemusejí podstupovat studenti, kteří už byli proti nemoci covid-19 očkováni a mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, jímž se mohou prokázat. Od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu očkování nebo první dávky v případě jednodávkového schématu přitom muselo uběhnout nejméně 14 dní. Zkoušení a individuální konzultace: Nadále je povolena účast studentů na zkouškách, účastní-li se zkoušky v jeden čas nejvýše deset osob. Po dohodě s vyučujícím můžete využívat také možnosti individuálních konzultací. U individuálních činností, kdy je v místnosti přítomen pouze student a pedagog, není test na koronavirus povinný, s ohledem na bezpečnost Vás i Vašich pedagogů jej však doporučujeme absolvovat. Lucie Červenková

Zpet na seznam aktualit

Patička