Přejít k obsahu
  • 27.04.2021 - Pozvánka na Konferenci: Protistátní trestné činy včera a dnes
    Vážené kolegyně, vážení kolegové, v příloze si dovoluji zaslat pozvánku na letošní konferenci Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU, která se bude konat v pátek 15. října 2021 a bude věnována problematice protistátních trestných činů. Konference se dotkne fenoménu trestných činů, které představují nejzávažnější útoky proti ústavnímu zřízení České republiky, její bezpečnosti a obranyschopnosti.Trestné činy namířené proti státu (ve starším období proti panovníkovi) náleží k těm trestným činům, které byly od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků samozřejmě měnil. Trestněprávní represe dosáhla svého vrcholu především v obdobích, kdy na našem území byly u moci totalitní režimy. I po roce 1989 však v naší právní úpravě některé trestné činy namířené proti České republice zůstaly a přibyly další jako teroristický útok, teror či financování terorismu. Konference volně naváže na čtyři velmi úspěšné konference, které se na Právnické fakultě MU konaly v předcházejících letech. Účastníci konference se ve svých příspěvcích mohou věnovat např. následujícím okruhům: - trestné činy proti panovníkovi a jejich stíhání ve starověku a středověku, - zakotvení protistátních trestných činů v moderních kodifikacích do roku 1989, - urážka (hanobení) prezidenta republiky a její stíhání, - stíhání protistátních trestných činů v ČR a SR v současnosti (např. vlastizrada, teroristický útok, teror, financování terorismu, vyhrožování teroristickým trestným činem, sabotáž, vyzvědačství, trestné činy proti obraně státu), - právní úprava protistátních trestných činů v současnosti ve vybraných evropských či mimoevropských zemích, - zkušenosti z vyšetřování trestných činů proti České (Slovenské) republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci. Odkaz na přihlášku a další informace naleznete zde: http://dejinytrestnihoprava.law.muni.cz/content/cs/

    Dokumenty

    Lucie Červenková

Zpet na seznam aktualit

Patička