Přejít k obsahu
  • 04.11.2019 - Konference Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions / Hudba v českých zemích kolem roku 1400: Rozcestí tradic
    Vážené studentky, vážení studenti, projekt ?Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století?, společný projekt Masarykova ústavu a archivu AV ČR a Ústavu hudební vědy FFUK, zve na mezinárodní konferenci s názvem Music in Bohemia around 1400: Crossroads of Traditions / Hudba v českých zemích kolem roku 1400: Rozcestí tradic, která se bude konat ve dnech 21.-22. listopadu 2019 ve Vile Lanna. Anotace: Hudební kultura českých zemí před rokem 1420 se vyznačuje obdivuhodnou variabilitou žánrů, forem i inspiračních zdrojů. Unikátní vhled do tohoto světa představuje rukopis č. 42 z Knihovny cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. Jeho repertoár výmluvně dokládá jak pevné zakotvení předhusitských Čech v západní chorální tradici, tak počátky tendencí, které se naplno rozvinuly v průběhu 15. století. Přihlášené příspěvky se zaměřují na fenomény, pro které je vyšebrodský rukopis nezastupitelným pramenem. Jedná se zejména o písňové tradice a pozdní chorál. Do obou zmíněných hudebních světů zasáhla móda rytmizování jednohlasých melodií ? cantus fractus ? a vícehlasých zpracování, která stavěla dobové autory před dosud neznámé výzvy. Téměř všechny příspěvky si rovněž kladou otázky ohledně šíření repertoáru uvnitř středoevropského kulturního prostoru. Program konference je připojen v příloze. Info je uveřejněno rovněž na stránkách FFUK: https://uhv.ff.cuni.cz/cs/2019/10/25/bohemia-1400-crossroads/.

    Dokumenty

    Lucie Červenková

Zpet na seznam aktualit

Patička