Přejít k obsahu

Aktuality

 • 21.05.2019 - Zrušení KH 23. 5.
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 23. května odpadají mé konzultační hodiny, k dispozici budu následující středu 29. 5. od 10:40, případně po předchozí domluvě i v jiný termín. S díky za pochopení, Jan Lhoták
 • 20.05.2019 - KONZULTAČNÍ HODINY LS 2018/2019 - zkouškové období
  Vážené studentky, vážení studenti. V příloze naleznete konzultační hodiny vyučujících během letního zkouškového období 2018/2019.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 14.05.2019 - Termíny SZZ!!!!!
  Vážené studentky, vážení studenti, termíny Státních závěrečných zkoušek byly stanoveny na dny 5., 6. a 7. června 2019. Rozpis bude včas k dispozici. Lucie Červenková
 • 13.05.2019 - Konference Kontinentální filozofie
  Vážené studentky, vážení studenti, letos na podzim se bude na olomoucké katedře filozofie konat konference s názvem Kontinentální filozofie v minulosti a současnosti. Jsou na ni zváni studenti magisterských a doktorských studijních programů, ale i akademičtí pracovníci. Konference se koná 31. 10. - 1. 11. 2019, abstrakty jsou přijímány do 31. 8. 2019.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 13.05.2019 - Pracovní nabídka
  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si vám zpřístupnit pracovní nabídku. Muzeum středního Pootaví Strakonice hledá nového historika/historičku. Bližší informace naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 19.04.2019 - Výzva ke zpracování DP na téma Češi v Banátu
  Vážení studenti, obracím se na Vás s výzvou ke zpracování zajímavého tématu diplomové práce. Název by mohl znít: Příběh jednoho rodu - cesta na Banát a zpět. Práce by se měla ve své teoretické části zabývat osidlováním rumunského Banátu Čechy během 19. století a jejich návratem zpět do Čech. Konkrétním výstupem a přínosem práce by mělo být zjištění odkud do Banátu odešel Mathias Vrba a tím pomoci jeho rodině ve tvoření rodokmenu. Mathias odešel do Rumunska začátkem 19. století se svými rodiči, a jeho potomci se vrátili po 2. světové válce zpět do Čech, osídlit Sudety. Rodina věnovala této problematice již spoustu sil i prostředků a všechny podklady je ochotna poskytnout případnému zpracovateli. Úspěšnému řešiteli rodina ráda nabídne finanční odměnu. V případě zájmu se, prosím, hlaste u Mgr. Urbana pro bližší informace a kontakt. Děkuji! Martin Urban
 • 16.04.2019 - Pracovní nabídka pro studenty
  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si vás informovat o projektu Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století (společný projekt MÚA a FFUK). Projekt nabízí možnost spolupráce formou brigád studentům bakalářského až doktorského studia muzikologie a příbuzných disciplín (historie, pomocné vědy historické, latinský jazyk, český jazyk, dějiny umění apod.). Bližší informace naleznete v příloze a také na adrese: https://uhv.ff.cuni.cz/cs/2019/04/15/expro-studentske-vedecke-sily/ (https://uhv.ff.cuni.cz/cs/2019/04/15/expro-studentske-vedecke-sily/).

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 11.04.2019 - Vypsání přijímacího řízení: Elitní magisterský program Východoevropských studií na zimní semestr 2019/20
  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si vás informovat o elitním magisterském studiu Východoevropská studia (Elite-Masterstudium Osteuropastudien), které nabízí univerzity Ludwig-Maximilians-Universität Mnichov a Univerzita Regensburg. Zájemci se mohou přihlásit do 14. června 2019 na zahájení studia v zimním semestru 2019/20. Předpokladem je zájem o regiony střední, východní a jihovýchodní Evropy, předchozí znalost jednoho z jazyků, kterým se v tomto regionu mluví a minimálně bakalářské vysokoškolské vzdělání. Studenti získají komplexní regionální znalosti s magisterským titulem ve Východoevropských studiích komplexní regionální znalosti. Na přednáškách a seminářích se vyučují odborné a jazykové znalosti. Na dvoutýdenní letní škole mají studenti možnost poznat daný region na místě. Kromě toho získají ve dvousemestrovém, interdisciplinárním projektu, na stáži a na exkluzivních softskill - seminářích Bavorské elitní sítě důležité dovednosti a znalosti pro budoucí uplatnění v oboru. Nabídku předmětů naleznete v příloze společně se všemi důležitými dokumenty.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 09.01.2019 - Mateřská dovolená - Mgr. Eva Fischerová, Ph.D.
  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si vás informovat o nástupu dr. Fischerové na mateřskou dovolenou dne 7. ledna 2019. Lucie Červenková

Patička