Přejít k obsahu

Aktuality

 • 16.04.2018 - KH dr. Pásztorové
  Konzultační hodiny dr. Pásztorové se tento týden přesouvají na úterý od 16:00 do 17:00. Jiný termín lze domluvit mailem. Barbora PÁSZTOROVÁ
 • 15.04.2018 - Zrušení výuky a konzultačních hodin Dr. Bočka v týdnu od 16. do 20. 4.
  V týdnu od 16. do 20. dubna odpadá veškerá výuka i konzultační hodiny Dr. Bočka z důvodu zahraniční pracovní cesty. Děkuji za pochopení. Martin BOČEK
 • 12.04.2018 - Pozvánka na minikonferenci
  Vážení, přijměte srdečné pozvání na minikonferenci o fenoménu kancléře Klementa Metternicha a o badatelství s názvem "Evropa 19. století - ve spárech nebo v péči knížete Metternicha?" Minikonference se koná v termínu od 20 . do 21. května 2018 na zámku Kynžvart. Pozvání přijali Prof. Dr. Wolfram Siemann a doc. PhDr. Miroslav Š ediv ý, Ph.D. .

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 08.04.2018 - Výuka a KH dr. Pásztorové 11. 4.
  Dne 11. 4. odpadá z důvodu služební cesty výuka předmětu HVHN, seminář k HMHB2 se konat bude, ovšem bude suplován. Zároveň odpadají toho dne i konzultační hodiny. Barbora PÁSZTOROVÁ
 • 05.04.2018 - Termín konání SZZ
  Vážené studentky, vážení studenti, v letošním roce proběhnou bakalářské a magisterské SZZ v termínu 6. - 8. 6. 2018. Podrobný harmonogram bude včas zveřejněn. Připomínám, že pro studenty závěrečných ročníků studia končí semestr 11. května 2018 a do 16. května 2018 nejpozději je nutno provést kontrolu všech požadovaných absolvovaných předmětů v systému. Kateřina JENÍKOVÁ
 • 05.04.2018 - Informace k odevzdávání BP a DP
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete potřebné informace k odevzdávání závěrečných kvalifikačních prací.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 04.04.2018 - UPOZORNĚNÍ K SZZ
  Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v květnu, červnu 2018 o provedení kontroly všech požadovaných absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do 16. května 2018. V případě rozporu kontaktujte ihned příslušnou katedru. Kdo nebude mít do tohoto data vše splněno a zapsáno či bude ještě plnit předměty později, max. však do konání SZZ, prosím o sdělení na kohouto@ff.zcu.cz. Taktéž žádám o informaci i ty studenty, kteří mají letos zapsánu SZZ, ale nebudou moci k ní pro nesplnění některého z požadavků přistoupit. Důrazně upozorňuji budoucí absolventy o zkontrolování svého místa narození! Ozvěte se mi ihned po zjištění chyby, po vytištění diplomu si již budete případnou opravu hradit sami, dle sazebníku FF. Děkuji. Ilona Kohoutová Kateřina JENÍKOVÁ
 • 03.04.2018 - Nabídka 2 pracovních míst na pozici HISTORIK MUZEA
  Vážení, v příloze naleznete podrobné informace o nabídce dvou pracovních míst na pozici historik muzea.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 03.04.2018 - Katedrová knihovna
  Vážené studentky, vážení studenti, připomínáme, že je vám k dispozici knihovna umístěná na sekretariátu KHV. Katalog (viz příloha) průběžně aktualizujeme. Hledat v něm můžete pomocí kombinace kláves Ctrl + F. Podmínkou absenční výpůjčky je studium na KHV. Ostatním studentům univerzity mohou být knihy k dispozici pouze k prezenčnímu studiu v prostorách katedry. Student KHV si může absenčně vypůjčit nanejvýš 5 svazků současně, každý na dobu 1 měsíce. Provozní doba knihovny je totožná s úředními hodinami sekretariátu (ST-507). Správcem knihovny je Mgr. Kateřina Jeníková.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 27.03.2018 - Rozhodnutí děkana o zkrácení doby výuky
  Vážené studentky, vážení studenti, dle rozhodnutí děkana (v příloze) končí výuka posledních ročníků bakalářských a magisterských studentů pátkem 11. května.

  Dokumenty

  Martin URBAN
 • 22.03.2018 - Katedrová knihovna
  Vážené studentky, vážení studenti, připomínáme, že je vám k dispozici knihovna umístěná na sekretariátu KHV. Katalog (viz příloha) průběžně aktualizujeme. Hledat v něm můžete pomocí kombinace kláves Ctrl + F. Podmínkou absenční výpůjčky je studium na KHV. Ostatním studentům univerzity mohou být knihy k dispozici pouze k prezenčnímu studiu v prostorách katedry. Student KHV si může absenčně vypůjčit nanejvýš 5 svazků současně, každý na dobu 1 měsíce. Provozní doba knihovny je totožná s úředními hodinami sekretariátu (ST-507). Správcem knihovny je Mgr. Kateřina Jeníková.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 19.03.2018 - OLYMPIÁDA KHV - VÝZVA!
  Milí studenti, tak jako každý rok se naše katedra rozhodla uspořádat již tradiční olympiádu studentů historie, která se bude konat 26. dubna 2018 od 15:00. Jako vždy se bude v přátelské atmosféře soutěžit nejen pro čest a slávu, ale i hodnotné ceny. V případě zájmu se hlaste do 20. dubna dr. Kodetovi. Martin URBAN
 • 12.03.2018 - Cyklus Plzeňské dějebraní
  Vážení, v příloze naleznete pozvánky na tři přednášky v rámci cyklu Plzeňské dějebraní.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 26.02.2018 - Pozvánka na 8. roč. Interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018
  Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na VIII. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018, která se koná ve dnech 18.-22.6.2018. Podrobné informace naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 19.02.2018 - Seznam literatury ke zkoušce z DDHN2
  Viz příloha.

  Dokumenty

  Martin URBAN
 • 29.01.2018 - Pozvánka na konferenci
  Academic Association of Ph. D. Students of History of Department of History and Cultural Heritage of the Pontifical University of John Paul II in Krakow invites you to participate in the conference, whose main subject are conflicts over the course of history, which we organize on the 7th-8th June 2018. All the information can be found in the attached invitation. Yours sincerely, Organising Committee

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 17.01.2018 - Katedrová knihovna
  Vážené studentky, vážení studenti, připomínáme, že je vám k dispozici knihovna umístěná na sekretariátu KHV. Katalog (viz příloha) průběžně aktualizujeme. Hledat v něm můžete pomocí kombinace kláves Ctrl + F. Podmínkou absenční výpůjčky je studium na KHV. Ostatním studentům univerzity mohou být knihy k dispozici pouze k prezenčnímu studiu v prostorách katedry. Student KHV si může absenčně vypůjčit nanejvýš 5 svazků současně, každý na dobu 1 měsíce. Provozní doba knihovny je totožná s úředními hodinami sekretariátu (ST-507). Správcem knihovny je Mgr. Kateřina Jeníková.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 30.10.2017 - Konference
  Vážení, v příloze naleznete podrobné informace k připravované konferenci Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací (15.–17. století) pořádané Historickým ústavem ve dnech 19. - 22.9. 2018.

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ
 • 17.07.2017 - Katedrová knihovna

  Vážené studentky, vážení studenti,
  připomínáme, že je vám k dispozici knihovna umístěná na sekretariátu KHV. Katalog (viz příloha) průběžně aktualizujeme. Hledat v něm můžete pomocí kombinace kláves Ctrl + F.
  Podmínkou absenční výpůjčky je studium na KHV. Ostatním studentům univerzity mohou být knihy k dispozici pouze k prezenčnímu studiu v prostorách katedry. Student KHV si může absenčně vypůjčit nanejvýš 5 svazků současně, každý na dobu 1 měsíce.
  Provozní doba knihovny je totožná s úředními hodinami sekretariátu (ST-507). Správcem knihovny je Mgr. Kateřina Jeníková.

   

  Dokumenty

  Kateřina JENÍKOVÁ

Patička