Přejít k obsahu

Aktuality

 • 28.07.2020 - Termín SZZ - září 2020
  Vážené studentky, vážení studenti, SZZ se uskuteční v termínu 3. září 2020. Harmonogram bude včas k dispozici. Lucie Červenková
 • 28.07.2020 - Workshop: Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848-1948 v současné české historiografii
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na workshop pořádaný Historickým ústavem AV ČR a Ústavem hospodářských a sociálních dějin FF UK. Účelem workshopu Nové pohledy na dějiny dělnického hnutí v letech 1848-1948 v současné české historiografii je představit aktuální výzkumy, které se zabývají dějinami dělnického hnutí do nástupu komunistického režimu, a nabídnout jeho účastníkům potřebnou reflexi. Návrhy na příspěvky s krátkou anotací (100-150 slov) posílejte do 13. 9. na email: raska@hiu.cas.cz. Konkrétní informace naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 16.07.2020 - Nabídka odborných stáží/praxe (Historický ústav AV ČR)
  Vážené studentky, vážení studenti, Knihovna Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., nabízí studentům středních a vysokých škol se zaměřením na knihovnictví, historii či jiné příbuzné obory odborné stáže/praxe. V případě zájmu o absolvování stáže/praxe zašlete prosím strukturovaný profesní životopis na adresu skudrnova@hiu.cas.cz. Vybraní zájemci budou pozváni k ústnímu pohovoru. Stáž není honorována. Organizace pracovní doby bude dohodnuta individuálně. Více o knihovně na bit.ly/knihovnaHU a bit.ly/fbknihovnaHU. Bližší informace a požadavky naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 25.06.2020 - Informace k ukončování studia a další důležité informace týkající se JIS (poslední ročníky)
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete informace k vypořádání závazků vůči ZČU (postup nahrazuje tištěný formulář, který dříve student obdržel po úspěšné SZZ). V příloze naleznete informační leták. Shrnutí: studenti nemusí vracet JIS kartu, studentům, kteří mají JIS+PK a ukončí studium, se karta v období 1. 6. - 30. 9. neblokuje, tzn. pokud student nastoupí na navazující studium může kartu používat, v případě, že student s JIS+PK končí, má 30 dní od ukončení studia na to, aby si v PMDP vyřídil Plzeňskou kartu, formulář vypořádání závazků je zrušen, student své závazky vidí na portálu (Já / Další aplikace / Vypořádání studentů, https://portal.zcu.cz/portal/ja/aplikace/vyporadani.html) - požádat o vrácení zůstatku na JUKu přes portál lze do doby, než se zablokuje Orion konto (v současné době tedy do 3 měsíců po ukončení studia), po uplynutí této lhůty lze zůstatek vyzvednout osobně na pokladně v Menze (po předložení občanského průkazu), od 30. 1. 2020 je nově upravena vyhláška týkající se JIS karet (https://zeus-web.zcu.cz:7443/fcgi/verso.fpl/dload/10068/16R-2014-D2-UZ-Identifikacni_karty%20(2).pdf), pozn. hlavní změny se týkaly zrušení formuláře vypořádání studenta.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 22.06.2020 - Doktorandská konference: Genderové perspektivy v humanitních vědách
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveme Vás na konferenci Genderové perspektivy v humanitních vědách, která se bude konat 6. listopadu 2020 v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Konference je určena studujícím různých specializací, kteří ve své disertační práci uplatňují feministické, genderové a queer přístupy, zejména z oborů literární a divadelní vědy, filozofie, estetiky, dějin umění, muzikologie, lingvistiky, translatologie, historie, antropologie a mediálních studií. Abstrakty je možné posílat do 31. srpna 2020 na adresu gender@ff.cuni.cz. Oznámení o přijetí budou rozeslána do 16. září 2020. Podrobnější informace najdete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 09.06.2020 - Pomníky a místa paměti: otevření hranice v roce 1989/90 - semestrální seminář pro studenty
  Vážené studentky, vážení studenti, oslovujeme Vás s nabídkou semestrálního semináře (téma: Pomníky a místa paměti: otevření česko-bavorské hranice v letech 1989/1990, realizace: zimní semestr 2020). Seminář Pomníky a místa paměti připravují společně vyučující ZČU a Univerzity Pasov. Částečně ho povedou přednášející z obou univerzit. Kurz propojuje v jeden celek tři základní témata - pomníky a místa paměti, otevření česko-bavorské hranice v letech 1989/90 a didaktické využití multimediálních digitálních metod. Součástí semináře je exkurze na vybrané místo paměti, kde se setkají studenti obou univerzit. Budou mít příležitost spolupracovat a diskutovat na dané téma v česko-německých skupinách. Kurz je akreditovaný Radou celoživotního vzdělávání. Po absolvování semináře studenti získají certifikát a dva kredity. Získané kredity mohou být uznány v rámci předmětu KNJ/HKNO v letním semestru 2021. Více informací naleznete na webu Tandemu http://www.tandem-org.cz/akce/pomniky-a-mista-pameti. Přihlašování do 1. 9. 2020 pomocí online formuláře (viz. internetový odkaz).

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 08.05.2020 - Konzultační hodiny zkouškové období LS 2019/2020
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete přehled konzultačních hodin.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 08.05.2020 - Pozvánka: Letní škola numismatiky 21.- 23. 8. 2020 (Katedra historie FF UP)
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete pozvánku na Letní školu numismatiky, kterou pořádá Katedra historie FF UP.

  Dokumenty

  Lucie Červenková

Patička