Přejít k obsahu

Aktuality

 • 25.05.2020 - Odevzdání podkladu zadání BP/DP (2 Bc., 1 Mgr.)
  Vážené studentky, vážení studenti, podklad zadání závěrečných prací prosím odevzdejte do 31. 7. 2020 na sekretariát KHV. Se svým vedoucím práce si domluvte téma (následně také cíle, postup, metody a doporučenou literaturu). Schválené informace nahrajte přes formulář Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce (Portál-Studium-Témata VŠKP-Nové téma). Důležité: pokud již formulář nebudete upravovat, změňte stav schvalování na Studentem dopracován podklad VŠKP. Lucie Červenková
 • 20.05.2020 - UPOZORNĚNÍ K SZZ
  Žádáme studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v červnu 2020 o provedení kontroly všech absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do 10. června 2020. V případě rozporu kontaktujte ihned příslušnou katedru. Kdo nebude mít do tohoto data vše potřebné splněno a zapsáno v portálu či bude ještě něco plnit později, max. však do konání SZZ, oznamte to na kohouto@ff.zcu.cz. Také žádáme ty studenty, kteří mají letos SZZ zapsanou, ale nebudou k ní moci pro nesplnění některého z požadavků přistoupit, aby o tomto mailem informovali paní Kohoutovou. Zároveň upozorňujeme budoucí absolventy o zkontrolování svého místa narození v portálu! Ozvěte se ihned při zjištění chyby, po vytištění diplomu si již budete případnou opravu diplomu a dodatku k diplomu hradit sami, dle sazebníku ZČU. Lucie Červenková
 • 08.05.2020 - Konzultační hodiny zkouškové období LS 2019/2020
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete přehled konzultačních hodin.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 08.05.2020 - Pozvánka: Letní škola numismatiky 21.- 23. 8. 2020 (Katedra historie FF UP)
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete pozvánku na Letní školu numismatiky, kterou pořádá Katedra historie FF UP.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 05.05.2020 - Aktualizace: ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH/DIPLOMOVÝCH PRACÍ
  Vážené studentky, vážení studenti, níže naleznete informace k odevzdání Vašich závěrečných prací (podrobněji v dokumentu přílohy). Elektronická verze závěrečné práce se odevzdává 22. května 2020 (ve formátu PDF se práce ukládá na Portál a zároveň student/ka v elektronickém formuláři vyplní údaje o práci). Do 29. května 2020 (14:00) student/ka přinese na sekretariát KHV vyhotovení práce v pevné vazbě (kroužková vazba není vyžadována).

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 04.05.2020 - Čestné prohlášení
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete vzor čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 30.04.2020 - INTER-20 (freemovers) - vyhlášení dodatečného VŘ celouniverzitního kola IO
  Vážené studentky, vážení studenti, bylo vyhlášeno dodatečné výběrové řízení INTER-20 (freemovers) na celouniverzitní úrovni s uzávěrkou přihlášek 31. 5. 2020. VŘ probíhá přes Portál v nabídce výjezdů INTER-20 (freemovers) - celounivezitní kolo - IO. Informace je zveřejněna také v aktualitách na webu http://international.zcu.cz/ a na facebookových stránkách IO https://www.facebook.com/internationalzcu/. Lucie Červenková
 • 29.04.2020 - Termín SZZ
  Vážené studentky, vážení studenti, červnové Státní závěrečné zkoušky se uskuteční v termínu od 22. června 2020 (podrobný rozpis a harmonogram Vám bude včas k dispozici). Lucie Červenková
 • 16.04.2020 - 25. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše
  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vám oznámit, že město Sezimovo Ústí vypsalo 25. ročník soutěže o Cenu Edvarda Beneše. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru Historie 20. století nebo oboru Sociologie. Ceny jsou spojeny s finanční odměnou. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2020 (bližší informace naleznete v příloze).

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 24.10.2019 - Soutěž studentských prací na téma ?Dačického dům? s možností stipendijních pobytů
  Vážené studentky, vážení studenti, Nadace Kutná Hora ? památka UNESCO vypisuje soutěž o nejlepší studentské práce na téma Rodný dům Mikuláše Dačického, jeho proměny a role v historii královského horního města Kutné Hory. Pro studenty vysokoškolských magisterských a doktorských programů zejména v oborech historie, dějiny umění, uměnovědná studia, ale i dalších příbuzných zaměření. Termín pro odevzdání odborných textů je 30. 6. 2020. Bližší informace naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková

Patička