Přejít k obsahu

Aktuality

 • 15.01.2020 - Výběrové řízení Erasmus+ na ak. rok 2020/2021
  Vážené studentky, vážení studenti, bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na ak. rok 2020/2021. Konkrétní informace o programu naleznete na stránkách https://international.zcu.cz/erasmus/studijni_staz_page/. Nově se studenti přihlašují na výjezdy přes Portál - viz přiložený manuál a dokument s informacemi o výběrovém řízení (seznam univerzit lze nalézt na stránce https://international.zcu.cz/erasmus/meziinst_smlouvy.html). Přihlášky je možné dodat do 7. 2. 2020, následně proběhne výběrové řízení.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 08.01.2020 - Pozvánka na přednášku
  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vás pozvat na přednášku doc. PhDr. Pavla Vařeky, Ph.D.: Archeologický výzkum tábora v Letech, která se uskuteční 31. 1. 2020 v 17:00 v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 02.01.2020 - KONZULTAČNÍ HODINY zkouškové období ZS 2020
  Vážené studentky, vážení studenti, v příloze naleznete konzultační hodiny, které mají přednášející v průběhu zkouškového období ZS 2020.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 05.12.2019 - UPŘESŇUJÍCÍ ZÁPISY 10. 2. - 14. 2. 2020
  Vážené studentky, vážení studenti, podle Pokynu prorektora č. 1P/2019 proběhnou upřesňující zápisy, při nichž máte možnost doplnit si na letní semestr zápis o další předměty. Bližší informace naleznete v přiložené příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 04.12.2019 - INTER-20 (FREE MOVERS): výběrové řízení 2. kolo
  Vážené studentky, vážení studenti, vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-20 (FREE MOVERS). Zájemci o program INTER odevzdají do pondělí 10. února 2020 na studijní oddělení FF ZČU k rukám Bc. Ludwigové vyplněný formulář Student Application Forma Learning agreement s nalepenou fotografií a motivačním dopisem v češtině a jazyku přijímající země v rozsahu maximálně 2 strany. Informace o programu INTER-20 včetně formulářů jsou k dispozici na: http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 24.10.2019 - Pozvánka na Celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2020
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2020, která se koná ve dnech 23. – 24. dubna v Praze. Jejím pořadatelem jsou Katedra pomocných věd historických a archivního studia a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Bližší informace a požadavky na příspěvky naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 24.10.2019 - Soutěž studentských prací na téma „Dačického dům“ s možností stipendijních pobytů
  Vážené studentky, vážení studenti, Nadace Kutná Hora – památka UNESCO vypisuje soutěž o nejlepší studentské práce na téma Rodný dům Mikuláše Dačického, jeho proměny a role v historii královského horního města Kutné Hory. Pro studenty vysokoškolských magisterských a doktorských programů zejména v oborech historie, dějiny umění, uměnovědná studia, ale i dalších příbuzných zaměření. Termín pro odevzdání odborných textů je 30. 6. 2020. Bližší informace naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 14.10.2019 - Konference Bílá místa filosofie 12. 5. - 13. 5. 2020 Ostravská univerzita
  Vážené studentky, vážení studenti, ve dnech 12. 5. - 13. 5. 2020 se bude na katedře filozofie Ostravské univerzity konat konference s názvem Bílá místa filosofie. Zváni jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů, a také akademičtí pracovníci. Tematicky je konference zaměřena velmi široce. Vítány jsou příspěvky z různých oborů (nejen filosofie), jako např. politologie, sociologie, psychologie, biologie, umění, etika, estetika, matematika ad. Příspěvky by však měly usilovat o filosofický přesah. Bližší informace ke konferenci a požadavky na příspěvky naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková

Patička