Přejít k obsahu

Aktuality

 • 20.11.2019 - Termín SZZ leden 2020
  Vážené studentky, vážení studenti, lednové SZZ se uskuteční v termínu 9. ledna. V dostatečném předstihu bude zveřejněn harmonogram. Lucie Červenková
 • 19.11.2019 - Zrušení výuky a KH 26.-28. 11.
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodu zahraniční cesty odpadá ve dnech 26.-28. listopadu veškerá má výuka a konzultace. S díky za pochopení, Jan Lhoták
 • 08.11.2019 - Výuka dr. Valkouna
  Vážené studentky, vážení studenti, dovoluji si Vás informovat, že v týdnech od 11. listopadu a 18. listopadu odpadají mé konzultace a výuka z důvodu zahraniční cesty. Náhradní studijní materiální k domácí přípravě Vám budou zaslány e-mailem. Děkuji za pochopení. Jaroslav Valkoun
 • 04.11.2019 - Konference Music in Bohemia around 1400: Crossroads of traditions / Hudba v českých zemích kolem roku 1400: Rozcestí tradic
  Vážené studentky, vážení studenti, projekt »Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století«, společný projekt Masarykova ústavu a archivu AV ČR a Ústavu hudební vědy FFUK, zve na mezinárodní konferenci s názvem Music in Bohemia around 1400: Crossroads of Traditions / Hudba v českých zemích kolem roku 1400: Rozcestí tradic, která se bude konat ve dnech 21.-22. listopadu 2019 ve Vile Lanna. Anotace: Hudební kultura českých zemí před rokem 1420 se vyznačuje obdivuhodnou variabilitou žánrů, forem i inspiračních zdrojů. Unikátní vhled do tohoto světa představuje rukopis č. 42 z Knihovny cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě. Jeho repertoár výmluvně dokládá jak pevné zakotvení předhusitských Čech v západní chorální tradici, tak počátky tendencí, které se naplno rozvinuly v průběhu 15. století. Přihlášené příspěvky se zaměřují na fenomény, pro které je vyšebrodský rukopis nezastupitelným pramenem. Jedná se zejména o písňové tradice a pozdní chorál. Do obou zmíněných hudebních světů zasáhla móda rytmizování jednohlasých melodií – cantus fractus – a vícehlasých zpracování, která stavěla dobové autory před dosud neznámé výzvy. Téměř všechny příspěvky si rovněž kladou otázky ohledně šíření repertoáru uvnitř středoevropského kulturního prostoru. Program konference je připojen v příloze. Info je uveřejněno rovněž na stránkách FFUK: https://uhv.ff.cuni.cz/cs/2019/10/25/bohemia-1400-crossroads/.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 29.10.2019 - Výběrové řízení INTER-20 (FREE MOVERS)
  Vážené studentky, vážení studenti, vedení Fakulty filozofické ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-20 (FREE MOVERS). Zájemci o program INTER odevzdají do pondělí 2. prosince 2019 na studijní oddělení FF ZČU k rukám Bc. Ludwigové vyplněný formulář Student Application Forma Learning agreement s nalepenou fotografií a motivačním dopisem v češtině a jazyku přijímající země v rozsahu maximálně 2 strany. Upozorňujeme, že uzávěrky dalších kol výběrových řízení budou v únoru a dubnu 2020. Informace o programu INTER-20 včetně formulářů jsou k dispozici na: http://international.zcu.cz/freemovers/mobilitni_program/.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 24.10.2019 - Pozvánka na Celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2020
  Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na celostátní studentskou vědeckou konferenci Historie 2020, která se koná ve dnech 23. – 24. dubna v Praze. Jejím pořadatelem jsou Katedra pomocných věd historických a archivního studia a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Bližší informace a požadavky na příspěvky naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 24.10.2019 - Soutěž studentských prací na téma „Dačického dům“ s možností stipendijních pobytů
  Vážené studentky, vážení studenti, Nadace Kutná Hora – památka UNESCO vypisuje soutěž o nejlepší studentské práce na téma Rodný dům Mikuláše Dačického, jeho proměny a role v historii královského horního města Kutné Hory. Pro studenty vysokoškolských magisterských a doktorských programů zejména v oborech historie, dějiny umění, uměnovědná studia, ale i dalších příbuzných zaměření. Termín pro odevzdání odborných textů je 30. 6. 2020. Bližší informace naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 14.10.2019 - Konference Bílá místa filosofie 12. 5. - 13. 5. 2020 Ostravská univerzita
  Vážené studentky, vážení studenti, ve dnech 12. 5. - 13. 5. 2020 se bude na katedře filozofie Ostravské univerzity konat konference s názvem Bílá místa filosofie. Zváni jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů, a také akademičtí pracovníci. Tematicky je konference zaměřena velmi široce. Vítány jsou příspěvky z různých oborů (nejen filosofie), jako např. politologie, sociologie, psychologie, biologie, umění, etika, estetika, matematika ad. Příspěvky by však měly usilovat o filosofický přesah. Bližší informace ke konferenci a požadavky na příspěvky naleznete v příloze.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 14.10.2019 - Konference: CESTA ZA SVOBODOU - Českoslovenští letci v perutích Britského královského letectva a jejich osudy po návratu do střední Evropy.
  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci, kterou pořádá Památník Lidice ve spolupráci s Národním Muzeem. Termín konání je 2. prosince 2019. Místo konání: Památník Lidice, Tokajická152, Lidice, odpolední program Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha. Z důvodu omezené kapacity zasílejte potvrzení o účasti na konferenci nejpozději do 25. listopadu 2019. V případě zájmu o aktivní účast na konferenci zasílejte do 30. října anotace svých příspěvků na e-mailovou adresu janak@lidice-memorial.cz. Délka jednoho referátu by měla činit nejvýše 15 minut a měla by být doprovázena obrazovou prezentací. Anotace příspěvků (maximálně 600 znaků) budou posuzovány a organizátoři si vyhrazují právo konečného výběru příspěvků. Potvrzení o účasti a anotace příspěvků posílejte na: janak@lidice-memorial.cz. V příloze naleznete bližší informace a program konference.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 30.09.2019 - NABÍDKA STÁŽÍ NA ČESKÝCH CENTRECH V ZAHRANIČÍ NA ROK 2020
  Vážené studentky, vážení studenti, obracíme se na Vás se souhrnnou nabídkou stáží na všech Českých centrech v zahraničí, která stáže pro studenty VŠ na rok 2020 nabízí a stážisty poptávají. V příloze naleznete konkrétní Česká centra a jejich nabídky (např. Athény, Berlín, Bratislava, Brusel, New York, Tokio...). ČESKÁ CENTRA jsou příspěvkovou organizací MZV zřízenou pro propagaci ČR v zahraničí. Networkingová síť Českých center působí z 24 měst 3 kontinentů. Ročně pořádají více než 2 300 akcí, které osloví přes 2 800 000 zahraničních návštěvníků. Internetová adresa: www.czechcentres.cz.

  Dokumenty

  Lucie Červenková
 • 10.09.2019 - Pozvánka na cyklus přednášek - Moderní dějiny Ukrajiny
  Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vás informovat a zároveň pozvat na připravovaný cyklus přednášek pořádaných Archivem města Plzně na téma ,,Moderní dějiny Ukrajiny“. Témata přednášek a termíny naleznete v příloze. Vstup je volný.

  Dokumenty

  Lucie Červenková

Patička