Přejít k obsahu
  • 14.04.2021 - Studijní oddělení: Upozornění před SZZ
    Vážené studentky, vážení studenti, přikládáme Vám důležité informace ze studijního oddělení: Žádám studenty, kteří přistoupí k řádnému termínu státní závěrečné zkoušky v červnu 2021 o provedení kontroly všech absolvovaných předmětů v systému, nejpozději však do středy 26. května 2021. V případě rozporu kontaktujte ihned příslušnou katedru. Kdo nebude mít do tohoto data vše potřebné splněno a zapsáno v portálu či bude ještě něco plnit později, max. však do konání SZZ, oznamte to na kohouto@ff.zcu.cz Také žádám ty studenty, kteří mají letos SZZ zapsanou, ale nebudou k ní moci pro nesplnění některého z požadavků přistoupit, aby mě o tomto informovali. Zároveň upozorňuji budoucí absolventy o zkontrolování svého místa narození v portálu! Ozvěte se ihned při zjištění chyby, po vytištění diplomu si již budete případnou opravu diplomu a dodatku k diplomu hradit sami, dle sazebníku ZČU. Děkuji a přeji všem hodně úspěchů. Ilona Kohoutová Lucie Červenková

Zpet na seznam aktualit

Patička