Přejít k obsahu

Aktuality

 • 02.12.2021 - Program INTER-22 (FREE MOVERS)
  Vedení FF ZČU vyhlašuje výběrové řízení pro studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FF ZČU na obsazení volných míst v rámci programu INTER-22. Tento program umožňuje studentům uskutečnit v kalendářním roce 2022 (tedy v letním semestru akademického roku 2021/2022) minimálně měsíční pobyt na zahraniční univerzitě, či jiné vzdělávací instituci, dle vlastního výběru. V případě jazykového kurzu musí být minimální rozsah výuky 15 hodin týdně. Podmínkou je písemné vyjádření hostitelské organizace, že souhlasí s přijetím uchazeče o realizaci studijního pobytu. Zájemci o program musí podat přihlášku s povinnými přílohami nejpozději do neděle 8. prosince 2021. Přihlášky se podávají přes portál ZČU. Podrobný návod na podání přihlášky najdete na https://www.ff.zcu.cz/cs/Admission/Exchangestudies/Dulezite-dokumenty Informace o programu INTER-21 včetně formulářů jsou k dispozici na: https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Study_visit/Inter/application.html Lenka Ledvinová
 • 30.11.2021 - Cena Mariana Szyjkowského
  Polský institut v Praze právě vyhlásil další ročník Ceny Mariana Szyjkowského. Do soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci se mohou přihlašovat práce obhájené v akademickém roce 2020/2021, jejichž téma je spojeno s Polskem nebo se jejich obsah Polsku ve značné míře věnuje. Termín zasílání přihlášek je 15. 12. 2021. Bližší informace naleznete v přiložených souborech, nebo na tomto odkazu:https://instytutpolski.pl/praha/2021/11/08/cena-mariana-szyjkowskeho/

  Dokumenty

  Lenka Ledvinová
 • 30.11.2021 - Příprava českého předsednictví v Radě EU 2022
  V souvislosti s blížícím se předsednictvím ČR v Radě EU ve druhé polovině roku 2022 se vyhlašuje výběrové řízení Úřadu vlády ČR na pozice styčných koordinátorů (tzv. liaison officerů). Na tyto pozice hledáme primárně vysokoškolské studenty, případně čerstvé absolventy a nabízíme spolupráci formou DPČ. Bližší informace o pozicích je možné nalézt na přiloženém odkaze: http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/predsednictvi-cr-v-rade-eu/aktuality/urad-vlady-cr-hleda-stycne-koordinatory-pro-predsednictvi-cr-v-rade-eu-v-roce-2022-192281/ Samotné strukturované životopisy a motivační dopisy je možné zasílat nejpozději do 31. 12. 2021 Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU na e-mailovou adresu:platenikova.marie@vlada.cz Lenka Ledvinová

Patička