Přejít k obsahu

Publikace za rok 2019

  Počet Rok
Počet titulů 16
LHOTÁK, J. Břežany. Kapitoly ze starších dějin obce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 427 s. ISBN: 978-80-261-0865-8
  Detail publikace
HEJKRLÍKOVÁ, J. Cikánský tábor v Letech u Písku a situace Romů v Protektorátu Čechy a Morava. MEMO, 2019, roč. 2019 (9), č. 1, s. 50-65. ISSN: 1804-753X
  Detail publikace
FRITZOVÁ, M.., PEŠKOVÁ, M.., BREITFELDER, M.. Interkulturalita a národnostní menšiny v teorii i praxi: témata, historie, biografie, holocaust. 1. vyd. Praha : ViaCentrum, 2019, 164 s. ISBN: 978-80-87646-26-7
  Detail publikace
PÁSZTOROVÁ, B. Metternich a německá otázka v letech 1840-1848. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2019, 195 s. ISBN: 978-80-261-0831-3
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. Od Vídeňského kongresu k první světové válce: kontinuita versus diskontinuita dějin mezinárodních vztahů dlouhého 19. století. Dvacáté století/The Twentieth Century, (v evidenci periodického tisku na MK ČR pod názvem 20. STOLETÍ ? 20th CENTURY), 2019, roč. 2018, č. 2, s. 24-43. ISSN: 1803-750X
  Detail publikace
PÁSZTOROVÁ, B. Rakouská anexe Krakova v roce 1846: Příspěvek k dějinám rakousko-německých vztahů v době předbřeznové. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2019, roč. 11, č. 2, s. 57-79. ISSN: 1802-0364
  Detail publikace
SKŘIVAN, A., SKŘIVAN, A. Rudí barbaři před branami. První opiová válka 1839-1842. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Epocha, 2019, 280 s. ISBN: 978-80-7557-210-3
  Detail publikace
BOČEK, M. S nadějí za oceán. Soupeření lodních společností o zákazníky v habsburské monarchii na přelomu 19. a 20. století.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 195 s. ISBN: 978-80-261-0843-6
  Detail publikace
LHOTÁK, J. . Slasti a strasti kontribučního úředníka. Vymezení a socio-ekonomická pozice daňových výběrčích v 18. a prvé polovině 19. století. Folia Historica Bohemica, 2019, roč. 34, č. 1, s. 23-77. ISSN: 0231-7494
  Detail publikace
NOVOTNÝ, L., FISCHEROVÁ, E. The Actions of the Italian Legionaries after Arriving in Czechoslovakia. In Jahrbuch für Mitteleuropäische Studien. Wien: New Academic Press, 2019. s. 141-150. ISBN: 978-3-7003-2171-2
  Detail publikace
NOVOTNÝ, L. The British Legation in Prague. Perception of Czech-German Relations in Czechoslovakia between 1933 and 1938. 1. vyd. Berlin, Boston : De Gruyter, 2019, 284 s. ISBN: 978-3-11-064711-2
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. The Path to the Austro-Sardinian War: The Post-Napoleonic States System and the End of Peace in Europe in 1848. EUROPEAN HISTORY QUARTERLY, 2019, roč. 49, č. 3, s. 367-385. ISSN: 0265-6914
  Detail publikace
ŠEDIVÝ, M. The Role of Geopolitics in the Italian Risorgimento during the 1840s: An Introductory Survey. Prague Papers on the History of International Relations, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 25-37. ISSN: 1803-7356
  Detail publikace
LHOTÁK, J. . Výdaje českých královských měst na stavovské povstání: Sušice 1618-1619. Bohemiae Occidentalis Historica, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 65-85. ISSN: 2336-7547
  Detail publikace
KODET, R. Zrod a vývoj japonského imperialismu. Dvacáté století/The Twentieth Century, (v evidenci periodického tisku na MK ČR pod názvem 20. STOLETÍ ? 20th CENTURY), 2019, roč. 2018, č. 1, s. 34-45. ISSN: 1803-750X
  Detail publikace
LHOTÁK, J. ?Staetlin? a ?Saelitz?. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech. Historická geografie, 2019, roč. 45, č. 1, s. 7-33. ISSN: 0323-0988
  Detail publikace

Patička