Přejít k obsahu

Úvodní informace

Katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni je výzkumným a pedagogickým vysokoškolským střediskem zabezpečujícím výuku bakalářského studijního oboru Historie (studijní program Historické vědy), navazujícího magisterského oboru Moderní dějiny (studijní program Historické vědy) a doktorského studijního oboru Moderní dějiny (studijní program Historické vědy). Aspirací pracoviště je vybudovat respektovanou vědeckou instituci představující plnohodnotnou součást mezinárodního akademického společenství, jejíž pracovníci se ve svých výzkumech  snaží studovat problematiku dějin za použití mezioborového přístupu a při zohlednění globálního rámce setkávání a střetávání Západu s mimoevropskými společnostmi. Studijní obory Katedry historických věd zohledňují kromě důrazu na důkladnou faktografickou znalost rovněž dosažení vysoké jazykové kompetence, profesní flexibilitu na trhu práce a široké možnosti realizace studijních pobytů na prestižních zahraničních univerzitách. Studium na Katedře historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni tak vychází vstříc nejnovějším trendům a výzvám výuky historie na počátku jednadvacátého století a ukazuje historickou znalost nejen jako mimořádně podnětnou a zajímavou intelektuální činnost, ale také jako perspektivní prostředek a cestu ke kvalitnímu profesnímu uplatnění v dnešní dynamické globální společnosti.

Patička