Přejít k obsahu

KONFERENCE 100 LET OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA – 1918 / 2018

Organizátoři:            Katedra historických věd FF ZČU v Plzni

                                  Ústav věd o umění a kultuře FF JČU v Českých Budějovicích

 

Termín konání:         23.–24. května 2018

 

Místo konání:            Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 15 (místnost SP 319)

 

Konferenční jazyk:   čeština, slovenština

 

V roce 1918 skončila první světová válka a jedním z nových nástupnických států se po zhroucení Rakousko-Uherska stalo i Československo. Stát, který hned od počátku dostal do vínku složitou část dědictví svého předchůdce – rozmanité národnostní složení svých obyvatel. Dědictví, které se později, ve třicátých letech 20. století, ukázalo jako obtížně spravovatelné a jež se stalo jedním z důvodů konce první Československé republiky v roce 1938. Přitom téměř jedna třetina obyvatel svůj nový domov odmítala a obtížně se s ním identifikovala; jednalo se především o Němce, Maďary a Poláky, kteří se v důsledku událostí, jež nemohli ovlivnit, stali státními občany Československé republiky. Zbývající dvě třetiny (Češi a Slováci) naopak propadly euforii a oslavovaly vzniklý útvar jako něco, po čem dlouhá staletí toužily.

Novému státu byla sice z historického hlediska vyměřena krátká existence pouhých dvaceti let, během nichž si však prošel zajímavým vnitro- i zahraničněpolitickým vývojem, aby se ve třicátých letech 20. století stal „ostrůvkem demokracie“ v rozbouřené Evropě, která se akcelerujícím způsobem chystala opět na válečné hrůzy. První Československá republika se však zároveň zařadila mezi země s rozvinutým průmyslem, efektivním zemědělstvím a za západními státy nezaostávala ani v kulturní oblasti.

Program

Patička